halvsvensk

Ett tvåspråkigt äventyr | A bilingual adventure

2015-01-26
 

Ett tvåspråkigt äventyr

2015-01-26

A bilingual adventure

2015-01-26
 
 

Hej! Jag heter Lars. Jag är en halvsvensk, halvaustralier som bor i Melbourne. Eftersom jag kan nästan inte prata svenska, är den här bloggen mitt försök att öva skriva, och att prata om skillnader mellan kulturerna i Australien och i Sverige.

Hi! I’m Lars, a half-Swede, half-Australian living in Melbourne. Since I can barely speak Swedish, this blog is my attempt to practice writing, and to talk about differences between Australian and Swedish culture.

 
 

Jag har gjort den här bloggen tvåspråkig som ett experiment. Med två språk, kan fler vänner läsa den, men det kommer också att bli lättare för svenska vänner att korrigera. Det borde vara svårare att få min avsedda betydelsen fel med två språk.

I’ve made this blog bilingual as an experiment. With two languages, more friends can read it, but it will also be easier for Swedish friends to correct. It should be harder to get my intended meaning wrong with two languages.

 
 

Just nu, skriver jag vad jag vill på engelska, sedan gör jag mitt bästa på svenska, då använder jag Google Translate för att göra det bättre. Jag hoppas att så småningom kommer jag att kunna skriva på svenska först.

Right now, I'm writing what I want in English, then doing my best in Swedish, then using Google Translate to make it better. I hope that eventually I will be able to write in Swedish first.

 
 

Om det är något som du tycker att jag borde skriva om, skicka mig ett mail!

If there is anything you think I should write about, send me an email!