halvsvensk

Ett litet rött bär | A little red berry

2015-01-30
 

Ett litet rött bär

2015-01-30

A little red berry

2015-01-30
 
 

Sveriges skogar är mycket vackra på sommaren, och har många olika bär. I Australien är alla bär odlader, men i Sverige växer många vilda. I dag talar vi om lingon.

Sweden's forests are beautiful in summer, and filled with many types of berries. In Australia all berries are farmed, but in Sweden many grow wild. Today let's talk about lingonberries.

 
 

Lingon plantan växer i en del av Sveriges skogars undervegetation. Bären är klarröda och sura som tranbär. Med socker, kan de användas för att göra sylt eller sås, utsökt med kött eller med toast och smör. En eller två gånger plockade jag lingon med morfar, och mormor gjorde sylt och saft av dem.

Lingonberry bushes are part of the undergrowth in Swedish forests. The berries are bright red, and sour like a cranberry. With sugar, they make a delicious jam or sauce, good with meats or on toast with butter. I picked them once or twice with my grandfather, and my grandmother made jam and cordial out of them.

 
 

När bären är så små, hur kan man plocka dem snabbt? En gång i tiden gifte sig en kam med en skokarton. Deras dotter var den första bärplockaren. Verkligen. Bärplockare är jettekul, och med dem kan du kamma växter föratt skorda bär.

With berries this small, how can you pick them efficiently? Well, once upon a time a comb and a shoebox got married. Their daughter was the first berry rake. True story. Berry rakes are lots of fun, and let you comb the bushes for their berries.

 
 

Australien är ett stort land med många olika klimat. Vi kan odla nästa alla typer av frukt och grönsaker, men få växer vilda. För Australier är Svenska bär och svampar lite magiska.

Australia is a large country with many climates. We can grow nearly any type of fruit or vegetable, but few grow wild. So, for Australians, Swedish berries and mushrooms are a little magical.