halvsvensk

Livet ovanför polcirkeln | Life above the artic circle

2015-02-21
 

Livet ovanför polcirkeln

2015-02-21

Life above the artic circle

2015-02-21
 
 

Om du har 24 soltimmar under midsommar, då bor du ovanför polcirkeln. Nästan en sjättedel av Sveriges yta ligger norr om polcirkeln, men eftersom kilmatet är kallt, bor det bara 2,5% av Sveriges befolkning. Den största staden är Kiruna, med 18,000 personer. Kiruna är en och en halv timmas flygning från Stockholm, eller en lång tågresa.

If, on the summer solstice, you have 24 hours of sun, then you live above the arctic circle. Nearly one-sixth of Sweden's land is above the arctic circle, but since the climate is harsh, only 2.5% of Swedes live there. The largest town is Kiruna, with 18,000 people. Kiruna is an hour and a half by plane from Stockholm, or a long train journey.

 
Suorvajaure from Vakkotavare, in Stora Sjöfallet Park, northern Sweden
 

Människorna som traditionellt lever i norr är samer, som bor i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Några av de samiska språken är utdöda, men andra talas fortfarande. Du kan höra nordsamiska på radio nätet. Samerna ägnar sig åt rennäring, och har sina egna traditionella hantverk. Kanske 5% av befolkningen i Norrbottens län, Sveriges nordligaste län, av etniska samer.

The traditional inhabitants of the far north are the Sami people, who live in northern Norway, Sweden, Finland and Russia. Some Sami languages are extinct, but others are still spoken. You can hear Northern Sami on online radio. The Sami people herd reindeer, and have their own traditional crafts. Perhaps 5% of Norrbotten County, Sweden's northernmost county, are ethnic Sami.

 
 

I Norbotten ligger 90% av Sveriges national parkområde, och det finns gott om stora öppna ytor. Detta gör Norrbotten till ett naturligt hem för Esrange (European Space and Sounding Rocket Range) och Institutet för Rymdfysik. Den nordliga staden Luleå har ett Facebook datacenter, som har mindre miljöpåverkan på grund av det svala klimatet och effektiva kraftnätet.

Sweden's north has 90% of its national park area, and plenty of vast open space. This makes it the natural home for the Esrange (European Space and Sounding Rocket Range) and the Institute for Space Physics. The northern city of Luleå hosts a Facebook data center, which has a lower environmental footprint due to the cool climate and efficient power grid.

 
BLAST (the Balloon-borne Large Aperture Sub-millimetre Telescope) on the 'flightline' at Esrange in June 2005.
 

Norrland har värdefulla naturresurser, inklusive järnmalm. Kiruna började faktiskt sjunka eftersom det hade brutits malm under staden. Gruvan var den största lokala arbetsgivaren. Medborgarna har beslutat att flytta hela staden 3km österut, en process som startade förra året.

The north is home to valuable natural resources, including iron ore. Kiruna actually began sinking because it had been mined underneath. However, the mine was the largest local source of jobs. The citizens decided to move the entire town 3km eastwards, a process which started last year.

 
 

På grund av mörkret på vintern, är denna del av Sverige känd för sitt norrsken. När solvinden träffar jorden, kommer laddade partiklarna in i atmosfären och avger ljus, vilket orsakar ett skimrande norrsken.

Because of the darkness in winter, this part of Sweden is famous for being able to see the Northern Lights. As the solar wind buffets the earth, charged particles enter the atmosphere and give off light, causing a shimmering aurora.

 
 

Jag är inte säker på att jag skulle vilja bo här, det är för kallt! Men jag skulle vilja besöka Norrland.

I'm not sure I would live here, it's too cold! But I would sure love to visit.