halvsvensk

Mina första intryck av Stockholm | First impressions of Stockholm

2015-07-24
 

Mina första intryck av Stockholm

2015-07-24

First impressions of Stockholm

2015-07-24
 
 

För en månad sedan kom jag till Stockholm för att studerar svenska och börja något nytt. Trots att jag har varit i Stockholm några gånger har varje gång varit kort. I det här blogginlägget försöker jag berätta mina första intryck av Stockholm igen. Från och med nu ska jag skriva på svenska först och sen på engelska. Så min skrivning kommer att vara enklare under en tid.

A month ago I came to Stockholm to study Swedish and to start something new. Although I’ve been here a few times, each time has been short. In this blog post I try to relate my first impressions of Stockholm again. From now onwards I’ll write in Swedish first and then English. So my writing will be simpler for a while.

 

Ljus | Light

 

Ljus

Light

 
 

När man kommer fram till Stockholm på sommaren uppleva man hur mycket ljust det är här. Solen stiger upp vid 04:00, men himlen är ljus tidigare än det. Mitt sovrum är inte helt mörkt på nätterna. När jag sover utan ögonmask på mig vaknar jag alldeles för tidigt.

When you come to Stockholm in summer you realise how much light there is here. Sunrise is around 04:00, but the sky is light earlier than that. My bedroom isn’t totally dark at night. If I sleep without an eye mask on I wake up far too early.

 

Vatten | Water

 

Vatten

Water

 
 

Stockholm är väldigt vacker. Den består av flera halvöar och öar med broar mellan dem. På Stockholms västra sida är vattnet en del av en stor sjö som heter Mälaren. Till öster är det början av Östersjön. Vid vattnet finns det många vackra skogar och parker. Vattnet är inte salt som havet, utan bräckt. Det är också tillräckligt rent så att jag kan bada direkt i det vattnet nära mig.

Stockholm is quite beautiful. It consists of several peninsulas and islands with bridges between them. To Stockholm's west the water is a part of Lake Mälaren. To its east is the beginning of the Baltic Sea. Around the water you find beautiful woodland and parks. The water is not salty like the sea, but brackish. It’s also clean enough that I can swim in the water directly near me.

 

Mat | Food

 

Mat

Food

 
 

Att äta ute verkar lite dyrare här, men kostnaden av färsk mat i mataffärer i Stockholm och Melbourne är likadan. Det finns absolut ingen brist av intressanta restauranger och kaféer. Det kommer att ta lite tid att prova eftersom jag försöker vara sparsam nu. Kaffet är dyrare. Däremot tror jag att Sveriges bakverk är bättre. Brödet smakar gott, och jättegoda bullar finns överallt.

Eating out seems more expensive here, but the cost of fresh food in supermarkets in Stockholm and Melbourne is similar. There’s absolutely no shortage of interesting restaurants and cafés. They’ll take a little time to explore since I’m trying to be thrifty for now. Coffee is more expensive, but Sweden’s baked goods are better. The bread tastes good, and delicious sweet buns are everywhere.

 

Folk | People

 

Folk

People

 
 

Det är lite tidigt att prata om folket i Stockholm eftersom jag inte har varit här så länge. Genom att prata med andra studenter förstår jag att man kan bo och arbeta här i flera år utan tala svenska. Men då kommer man att leva i en speciell del av samhället med andra invandrare. Jag hoppas att lära mig flytande svenska och då kunna fungera i båda delarna av det svenska samhället.

It's too soon to say much about the people here. Through talking to other students I understand that you can live and work here for many years without speaking any Swedish. But then you come to live only in one part of society with other expats and immigrants. I hope to learn to speak Swedish fluently and so to take part in both sections of Swedish society.